เครื่องพิมพ์ BBH (HARMONY)

หมวดหมู่สินค้า :
แบรนด์สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

HARHONY เป็นเครื่องพิมพ์ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการพิมพ์

บนภาชนะรูปทรงแบนหรือรูปไข่

ขนาดของชิ้นงาน maximum ได้ถึง 5 ลิตรและวัตถุอื่น ๆ เช่น แบตเตอรี่ที่ใช้หมึกยูวี ในการพิมพ์

 

รายละเอียดสินค้า

HARHONY เป็นเครื่องพิมพ์ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการพิมพ์

บนภาชนะรูปทรงแบนหรือรูปไข่

ขนาดของชิ้นงาน maximum ได้ถึง 5 ลิตรและวัตถุอื่น ๆ เช่น แบตเตอรี่ที่ใช้หมึกยูวี ในการพิมพ์

 

information